LY MÌ BỒI GIẤY CAO CẤP MẪU V09 - 450ML

LY MÌ BỒI GIẤY CAO CẤP MẪU V09 - 450ML

  • Chất liệu: nhựa PP, giấy Duplex
  • Kích thước: cao 100, miệng 115, đáy 70
  • Độ dày: 250gsm - 300gsm
;
LY MÌ BỒI GIẤY CAO CẤP MẪU SH07 - 450ML

LY MÌ BỒI GIẤY CAO CẤP MẪU SH07 - 450ML

  • Chất liệu: nhựa PP, giấy Duplex
  • Kích thước: cao 95, miệng 110, đáy 70
  • Độ dày: 250gsm - 300gsm
;
TÔ GIẤY ĐỰNG MÌ

TÔ GIẤY ĐỰNG MÌ

  • Chất liệu: giấy PO 260gsm, giấy Duplex bồi
  • Kích thước: cao 100, miệng 115, đáy 70
  • Độ dày: 250gsm - 300gsm
;