TÔ GIẤY 34OZ - 990ML

TÔ GIẤY 34OZ - 990ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, PE 2 mặt
 • Kích thước: cao 86, miệng 139, đáy 112
 • Độ dày: 260gsm - 280gsm
;
TÔ GIẤY 16OZ - 480ML

TÔ GIẤY 16OZ - 480ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, PE 2 mặt
 • Kích thước: cao 90, miệng 110, đáy 89
 • Độ dày: 260gsm - 280gsm
;
TÔ GIẤY 12OZ - 360ML

TÔ GIẤY 12OZ - 360ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, PE 2 mặt
 • Kích thước: cao 77, miệng 96, đáy 77
 • Độ dày: 238gsm - 260gsm
;
TÔ GIẤY 8OZ - 240ML

TÔ GIẤY 8OZ - 240ML

 • Chất liệu: Giấy PO tinh khiết, PE 2 mặt
 • Kích thước: cao 60, miệng 89, đáy 76
 • Độ dày: 238gsm - 260gsm
;